Köpprocessen

 

RESERVATION

Det första steget är att hitta en fastighet som passar dina behov och budget, när priset accepteras av säljaren är det normalt i Spanien, för att boka en egendom och ta bort den från marknaden, får man betala en reservationsdeposition.

Den är vanligtvis mellan 3000 till 6000 euro. I det ögonblicket tar du bort egendomen från marknaden, då din advokat har kontrollerat och undersökt alla relevanta faktorer.

Du bör alltid rådfråga en jurist innan du betalar reservprisetationsbeloppet, eller betalar det till den advokat som representerar dig i Spanien.

Om några av de lagstadgade villkoren inte uppfylls eller förhållandena i villkoren inte uppfylls, så kommer bokningen att återbetalas, men om du ångrar dig förlorar du din deposition om inget annat avtalats mellan köpare och säljare.

I bokningsdokumentet är det viktigt att specificera betalningsdagar för de nästkommande två stegen, PRIVAT KONTRAKT och UNDERSKRIFT PÅ KÖP.

PRIVAT KONTRAKT

Det sker normalt 10 till 14 dagar efter RESERVATIONEN och man måste räkna med att betala 10% av fastighetens värde vid försäljning eller 20% till 40% vid ny byggnation.

De 10 till 14 dagarna är tid som din advokat använder för att se till att alla lagstadgade villkor är uppfyllda.

Saker som bygglicenser och bankgarantier skall vara dokumenterade och det skall ha undersökts att det inte finns någon hyresgäst som står på egendomen.

UNDERSKRIVELSE PÅ KÖP

Köpet blir underskrivet av bägge parter i närvaron av en notarie, och resten av köpeskillingen Betalas till säljaren.
Det sker normalt 30 dagar efter RESERVATIONEN.

Det finns vissa kostnader i samband med köp av bostad i Spanien.
Inköpskostnad är:

  • Lånomkostnader: 1%
  • IVA (moms) – Överlåtelseskatten: 8%
  • Stämpelskatt ( på handling): 1%
  • Notarie, fastighetsregister etc.: mellan 300 och 1500 euro.
  • Advokat avgift: 0,5 – 1%

Kostnader i samband med bostadsköp i Spanien, från 10 – 12% av fastighetsvärdet.

VISSTE DU ATT?

Vi kan spara 30% åt dig!

Varje månad säljer vi lika många fastigheter så snabbt, att dom aldrig hinner komma ut på den offentliga marknaden, som de fastigheter som redan är offentliga och ligger ute på olika databaser.

Få våran tvångsförsäljningslista med bankåtertaganden och mycket starkt reducerade priser, så missar du inte att göra en bra affär!